Ova kuća nalazi se iznad špilje Veternica. Kada se krene prema špilji s kraja ceste Dubravica, prvo se prođe špilja, Nakon špilje se dolazi do T križanja, kraj kojeg je crpna stanica. Desno se ide prema domu Glavica, lijevo se skrene na stazu 2B, na kojoj se nalazi ova kuća. 

Continue reading